Меню

Лмед – оснащение клиник, санаториев и СПА центров

Телефон
+7 (861) 227-18-74
Открыть каталог
Закрыть каталог
Прайс-каталог

Ак­ва­релакс (Aqua­relax), Ор­би­та


Акварелакс (Aquarelax), Орбита
 
Подробнее

Бес­контакт­ная гид­ро­мас­сажная ку­шет­ка «АQU­AS­PA» (Ак­ваСПА), Фи­зи­отех­ни­ка (Phy­si­otech­ni­ka)


Бесконтактная гидромассажная кушетка «АQUASPA» (АкваСПА), Физиотехника (Physiotechnika)
 
Подробнее