Меню

Лмед – оснащение клиник, санаториев и СПА центров

Телефон
+7 (861) 227-18-74
Открыть каталог
Закрыть каталог
Прайс-каталог

Ист­ра Н (Istra N) , Фи­зи­отех­ни­ка (Phy­si­otech­ni­ka)


Истра Н (Istra N) , Физиотехника (Physiotechnika)
 
Подробнее

Ист­ра Р (Istra R), Фи­зи­отех­ни­ка (Phy­si­otech­ni­ka)


Истра Р (Istra R), Физиотехника (Physiotechnika)
 
Подробнее

Кас­кад (Cas­ca­de), Chi­rana-Prog­ress(Хи­рана-Прог­ресс)


Каскад (Cascade), Chirana-Progress(Хирана-Прогресс)
 
Подробнее

Ко­рал (Coral), Chi­rana-Prog­ress(Хи­рана-Прог­ресс)


Корал (Coral), Chirana-Progress(Хирана-Прогресс)
 
Подробнее

Ко­рал Лим­фо (Coral Lymfo), Chi­rana-Prog­ress(Хи­рана-Прог­ресс)


Корал Лимфо (Coral Lymfo), Chirana-Progress(Хирана-Прогресс)
 
Подробнее

Лас­ту­ра Про­фи (Lastura Profi), Chi­rana-Prog­ress(Хи­рана-Прог­ресс)


Ластура Профи (Lastura Profi), Chirana-Progress(Хирана-Прогресс)
 
Подробнее

Элект­ра (Elect­ra), Хи­рана-Прог­ресс (Chi­rana-Prog­ress)


Электра (Electra), Хирана-Прогресс (Chirana-Progress)
 
Подробнее