Меню

Лмед – оснащение клиник, санаториев и СПА центров

Телефон
+7 (861) 227-18-74
Открыть каталог
Закрыть каталог
Прайс-каталог

Фик­са­тор лу­чеза­пяст­но­го сус­та­ва с зас­тежкой Велк­ра Fosta F 3104


Фиксатор лучезапястного сустава с застежкой Велкра Fosta F 3104
950
Подробнее